Terapia

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna obejmuje:

– terapię opóźnionego rozwoju mowy
– usuwanie wad wymowy – nieprawidłowej wymowy głosek, mowy bezdźwięcznej
– terapię jąkania, zbyt szybkiego tempa mowy, niepłynności mowy
– terapię zaburzeń mowy: u dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
– terapię mowy u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
– terapię mowy u dzieci, młodzieży i dorosłych z uszkodzeniami neurologicznymi ( dysfazja, afazja)

Jak wygląda terapia?

Pierwsze spotkanie opiera się na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem/opiekunem dziecka. Wykonywane jest badanie logopedyczne, testy i próby diagnostyczne w zależności od konieczności. Pierwsza wizyta jest dłuższa od kolejnych, gdyż na pierwszym spotkaniu następuje weryfikacja zaburzenia i jego przyczyn oraz ustala się harmonogram i częstotliwość spotkań.

Kolejne wizyty umawiane są zwykle raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. Na każdej wizycie pacjent otrzymuje zestaw materiałów do samodzielnych ćwiczeń w domu.

Formy i metody pracy oraz czas zajęć dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta. Terapia jest prowadzona w oparciu o indywidualny program terapii logopedycznej sporządzony na podstawie diagnozy oraz wnikliwych obserwacji dziecka/pacjenta w toku zajęć. Uwzględniam potrzeby, zainteresowania i możliwości każdego pacjenta.

TERAPIA PROWADZONA W DOMU NA ŻYCZENIE PACJENTA/ RODZICA.