Terapia dziecka z autyzmem

little girl in red dress sitting on the wooden floor and playing Lego. Top view

ZABURZENIA ZE SPEKTRUM AUTYZMU – Specjalizuję się w terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu. Pracuję technikami behawioralnymi. Terapia behawioralna dzieci autystycznych opiera się na ogólnych prawach uczenia się. Jest podejściem całościowym, obejmującym swoim oddziaływaniem dziecko, dom, szkołę i otoczenie.  W podejściu behawioralnym najistotniejsza jest praca z dzieckiem i systematyczna ocena jego funkcjonowania.

Terapię behawioralną rozpoczyna się od nauki podstawowych umiejętności, czyli prawidłowej komunikacji, np. zachowywania kontaktu wzrokowego, czynności samoobsługowych, np. prawidłowego jedzenia, wykonywania prostych poleceń słownych, np. wskazywania i przynoszenia konkretnych przedmiotów, poprzez komunikowanie swoich potrzeb, kształtowanie zachowania, rozwijanie zabawy, organizowania wolnego czasu, wchodzenie w interakcje z rówieśnikami, wyrażanie emocji.

Głównymi celami terapii behawioralnej jest rozwijanie zachowań deficytowych, reedukacja zachowań niepożądanych oraz generalizacja i utrzymanie efektów terapii. W terapii tej bardzo ważna jest zasada „małych kroczków”. Nauka każdej czynności powinna przebiegać po kolei. Jeśli dziecko nauczy się jednego zachowania, przechodzi się do nauki kolejnego, jeśli poprzednie zostało całkowicie opanowane. Zaczyna się od czynności najprostszych aż do bardziej złożonych. W terapii tej bazuje się głównie na wzmocnieniach pozytywnych. Dziecko otrzymuje pochwalę, aprobatę za pożądane zachowanie.

Terapia z dzieckiem jest systematycznie dokumentowana, co pozwala ocenić czy terapia przynosi zamierzone efekty. Pozwala na dokładną analizę procesu uczenia się.