oferta

W swojej ofercie posiadam badanie Testem Rozwoju Językowego dzieci od 4;0 do 8;11 roku życia. Jest to wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne:

  • do oceny poziomu rozwoju językowego dzieci,
  • do oceny poziomu rozwoju językowego dziecka pod względem rozumienia i produkcji mowy w odniesieniu do rówieśników,
  • do diagnozy zaburzeń językowych, w tym specyficznego zaburzenia językowego (SLI)
  • narzędzie to pozwala ocenić w jakim stopniu umiejętności językowe dziecka odbiegają od przeciętnej

Badanie jest przeprowadzane indywidualnie z dzieckiem, trwała około 40 minut. Zadaniem dziecka jest wskazywanie i nazywanie obrazków, powtarzanie i dokańczanie zdań, odpowiadanie na pytania sprawdzające rozumienie słyszanego tekstu.