oferta dla osób indywidualnych

Oferta dla osób indywidualnych:

– terapia opóźnionego rozwoju mowy
– terapia usuwania wad wymowy (seplenienie, rotacyzm, kappacyzm, gammacyzm, lambdacyzm, mowa bezdźwięczna)
– terapia zaburzeń płynności mowy: jąkanie, giełkot
– zaburzenia mowy w autyźmie
– zaburzenia mowy w afazji
– odtwarzanie umiejętności mówienia u dorosłych z zaburzeniami afatycznymi (po urazach mózgu, udarach, wylewach itp.)
– terapia dyzartrii (problemów z mówieniem spowodowanych niesprawnością aparatu mowy)
– terapia zaburzeń mowy u osób ze spektrum autyzmu
– emisja głosu
– nauka czytania, pisania
– zajęcia kompensacyjne dla dzieci dyslektycznych
– profilaktyka zaburzeń mowy:
• ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
• ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne