oferta dla placówek

Oferta dla placówek

  • przesiewowe badania logopedyczne
  • diagnoza logopedyczna
  • indywidualna terapia logopedyczna
  • grupowa profilaktyka logopedyczna