o mnie

Nazywam się Marta Konopska. Jestem magistrem pedagogiki. Ukończyłam studia podyplomowe z logopedii i neurologopedii na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie.

Posiadam kwalifikacje do prowadzenia terapii logopedycznej i neurologopedycznej. Odbyłam szereg szkoleń podnoszących moje kwalifikacje zawodowe. Uczestniczyłam w szkoleniach w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej (PSTB) w Krakowie z zakresu umiejętności prowadzenia terapii behawioralnej z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako terapeuta dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, terapeuta dzieci z autyzmem pracujący technikami behawioralnymi i neurologopeda w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym przy PSOUU Koło w Rzeszowie, w Poradni Logopedycznej w Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Rzeszowie, w publicznych przedszkolach miejskich w Rzeszowie i w Mielcu diagnozując i obejmując dzieci z wadami wymowy opieką logopedyczną.

Obecnie swoją pasję jak i drogę zawodową kontynuuję w Irlandii jako logopeda i nauczyciel w Polskiej Szkole Dublin 15. Prowadzę prywatny gabinet logopedyczny, współpracuję z Centrum Terapii Dziecka Sensory Kids i Polską Przychodnią Luxmed w Dublinie.  Prowadzę terapię z dziećmi z wadami wymowy, z zaburzeniami mowy w autyzmie, afazji, dysglosji, giełkocie i jąkaniu.