konsultacje logopedyczne

Konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady mają na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka. Na spotkaniu obserwuję dziecko, oceniam czy stopień rozwoju zachowań komunikacyjnych jak i samej mowy jest na poziomie stosownym do wieku dziecka oraz czy ewentualne nieprawidłowości wymagają systematycznej terapii logopedycznej. Przekazuję wskazówki jak podczas zabawy i codziennych czynności rozwijać umiejętności komunikacyjne, językowe i artykulacyjne dziecka.