DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA
profilaktyka i terapia
konsultacje i porady

Profilaktyka

więcej

Zaburzenia ze spektrum autyzmu

więcej

wady wymowy

więcej

Terapia logopedyczna i neurologopedyczna dzieci i dorosłych. Stosowana Analiza Zachowania (ABA). Profilaktyka i terapia wad wymowy. Terapia behawioralna w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju poznawczego w tym dzieci z  ASD.